Werken met de jachthond

Jagers en trainende voorjagers
Jaarlijks doen veel voorjagers met hun hond mee aan de jachthondentrainingen, jachthondenproeven en veldwerkwedstrijden. Tegelijkertijd zijn er in Nederland op ruim twee miljoen hectare jachtveld ongeveer 28.000 jagers actief, hiervan zijn er ruim 21.000 aangesloten bij de Jagersvereniging. Jagers en voorjagers hebben elkaar nodig. De voorjager kan met zijn of haar hond wild opsporen dat buiten het zicht van de jager is gevallen, ook is voor een snel apport uit of over water een hond onmisbaar. Een goede staande hond is in sommige gebieden vaak de enige manier om fazanten te bejagen. Jagers hebben dus voorjagers nodig bij het jagen, net zo goed als voorjagers de jagers nodig hebben. Zoals bij zoveel dingen, er moet tussen jager en voorjager wel sprake zijn van wederzijds vertrouwen. We helpen u graag op weg!

Natuurlijke aanleg
Jachthonden zijn bij veel mensen populair, omdat ze een aantal aantrekkelijke eigenschappen bezitten: ze werken graag samen met mensen, zijn meestal erg vriendelijk, actief en intelligent. Door gerichte fokkerij op jachtkwaliteiten zijn deze eigenschappen genetisch vastgelegd. Verschillen tussen landen en culturen leidde tot verschillende jachtvormen. Door in al die landen selectief te fokken, ontstond een grote verscheidenheid aan soorten jachthonden. Elk jachthondenras heeft zijn eigen specifieke kenmerken en mogelijkheden. Jachthonden hebben veel beweging nodig. Voor alle rassen geldt dat de hond tekort komt als hij alleen drie keer per dag een blokje om mag. Jachthonden zijn gemaakt om te werken en wanneer op jacht gaan niet mogelijk is, is het van belang toch vooral een andere activiteit zoals bijvoorbeeld ‘flybal’ met de hond te gaan doen.

Training van jachthonden
Van nature bezitten jachthonden de eigenschappen die zij voor hun taak tijdens de jacht nodig hebben. Die eigenschappen moeten wel ontwikkeld en in goede banen geleid worden. Het succesvol trainen van jachthonden betekent iedere dag bewust en consequent met de hond bezig zijn en veel oefenen. Goed opgeleide jachthonden zijn onmisbaar voor de jacht. De Jagersvereniging organiseert daarom op diverse plaatsen trainingen. In deze cursus “zelfopleiding jachthonden” leert men de hond op te leiden tot een bruikbare jachthond. De cursus begint in maart/april en wordt in alle provincies aangeboden. Meestal bestaat de beginnersgroep uit honden van 6 tot 18 maanden. Op sommige plaatsen worden ook cursussen aangeboden, waar jachthondenpups vanaf een leeftijd van acht weken terecht kunnen. Deelname aan zo’n ‘puppycursus’, algemeen of gericht op jacht, is voor elke bezitter van een jonge jachthond aan te raden.

Proeven en wedstrijden
De trainingen worden afgesloten met een examen (juli tot half oktober), bestaande uit kunstmatige opdrachten, waarbij de bruikbaarheid van de jachthond voor het werk ná het schot wordt getest. Bij deze jachthondenproeven gebruikt men dood (koud) wild. Ze worden georganiseerd door de Jagersvereniging en enkele rasverenigingen, volgens het Reglement Jachthondenproeven. De proeven zijn zeer populair: jaarlijks doen bijna 4.000 baas-hondcombinaties mee, op ruim 60 verschillende locaties.

Diploma’s
Het eerste diploma dat een hond kan halen, is het C-diploma. Dit bestaat uit basis gehoorzaamheids (appèl) oefeningen en eenvoudig apporteerwerk. Voor het B-diploma moet de hond niet alleen voldoendes halen voor de C-onderdelen, maar ook drie verschillende apporten met een hogere moeilijkheidsgraad binnen brengen. Het A-diploma wordt uitgereikt aan combinaties die alle voorgaande oefeningen voldoende afgerond hebben, en daarnaast door middel van dirigeren (de hond wordt hierbij op afstand gestuurd) en via een sleepspoor (een kunstmatig getrokken spoor van 150 tot 300 meter lengte) het wild binnen brengen. Honden die een B- of A-diploma hebben behaald, kunnen vervolgens meedoen aan de Meervoudige Apporteer Proeven (MAP). Een MAP bestaat uit een aantal meer op de jachtpraktijk gerichte, niet gestandaardiseerde, meervoudige apporteerproeven. Bij deze wedstrijden worden de prestaties van de deelnemende honden bij het werk na het schot beoordeeld. Voor staande honden wordt ook gekeken naar het werk voor het schot, tijdens veldwedstrijden. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 140 veldwedstrijden georganiseerd door de rasverenigingen, de verenigingen van liefhebbers van een bepaald ras. Op de website van de ORWEJA vind u alle informatie over de Jachthondenproeven, veldwedstrijden en de Meervoudige apporteerproeven.

Nimrod
Het proevenseizoen wordt afgesloten met de NIMROD proef. De selectie voor deze wedstrijd vindt plaats op basis van de resultaten op de jachthondenproeven en de MAP’s in het afgelopen seizoen. Van ieder ras wordt de hoogstgeplaatste hond met een A-diploma uitgenodigd. Deze jachthondenproeven zijn gericht op elementaire zaken zoals appèl en apporteerwerk. De beoordeling van de raseigenschappen van de hond en het werk voor het schot staat centraal bij de veldwedstrijden, die onder “normale” jachtomstandigheden plaatsvinden. Men keurt op de specifieke raskenmerken van de hond, met als doel de erfelijke eigenschappen te beoordelen t.b.v. de fokkerij.

De proeven worden georganiseerd door ORWEJA

ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden. Het is een samenwerkingsverband tussen de Jagersvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

ter voorbereiding van de proeven heb ik hier een verzameling filmpjes en info van het internet.

bron: div. internet, youtube, jagersvereniging.nl