Kyno woordenboek

A
action stuwing
agility behendigheid
almond shaped amandelvormig
aloof afstandelijk/gereserveerd
angulated gehoekt
angulation/layback hoeking
appearance verschijning
application form inschrijfformulier
B
back rug
balanced met goede verhoudingen
barrrel ribbed ronde ribben
bat ear vleermuisoor
beefy zwaar/te dik
behaviour gedrag
belly buik
bench bench
bent of stifle kniehoeking
best of breed BOB beste van het ras
best of sex beste/reu beste/teef
best in show BIS beste van de tentoonstelling
birth/delivery geboorte
bit low wat klein
bit tied in action iets gebonden gangwerk
bitch teef
bitchy tevig, fel
bite beet, de stand van de tanden
black hairtips zwarte haarpunten
blaze bles
bleeding bloeding
bloat maagtorsie
blocky/brick shaped vierkant/hoofd of romp
bloodline bloedlijn
bloom sheen glanzende vacht
bone timber botwerk
bossy overmatig gespierde schouder
bottom lip onderlip
bow legged/barrel legged krombenig
brace class koppelklas
breastbobe/sternum borstbeen
breed/race ras
breed (to breed) fokken
breeder fokker
breeder’s class fokkersklas
brick shapped/blocky vierkant hoofd op romp
brindle gestroomd
brisket/forechest voorborst
broad skull brede schedel
broken onderbroken/gebroken
brood bitch fokteef
broom/plume bezem (staart)
brown bruin
burr oorschelp
butterefly/nose vleeskleurige/gespikkelde neus
buttocks billen

 

C
calf/fibula kuitbeen
camel back kamelenrug
canines/fangs hoektanden
cannon bone achter middenvoet
canter, gallop gallop
carbohydrate koolhydraat
carriage of tail staartdracht
carrying too much weigh over the schoulder beladen schouder
catfeet ronde voeten
champion’s class kampioensklas
character/disposition karakter
cheeks/jowls wangen
chest could have been more let down borst had dieper mogen zijn
chestline onderbelijning
china eye porseleinoog
chiselled fijn besneden hoofd
chops zware kaken
cistern waterbak
clean droog/strak
clean easy action vloeiend gangwerk
claws nagels
cloddy laaggesteld en dik
close nauw
short coupled kort van rug
coat/fur vacht
cobby kort en gedrongen
collar halsband
companion dogs gezelschapshonden
complete dentotion compleet gebit
conformation bouw/ligging
corner of the mouth mondhoek
corpulent zwaar
correct lower jaw goede vang
coarse head grof hoofd
could be tidier in topline niet(voldoende) vast in rug
cover contract dekovereenkomst
cover fee/stud fee dekgeld
covering a lot of ground ruimuitgrijpend gangwerk
cow hocked koehakkig
cramming africhting
crook krulstaart
cropping couperen van de oren
crossbreed bastaard/kruising
croup croupe
crown/peak jachtknobbel/occiput
cryptorchid teelballen niet ingedaald
culotte/trousers/breeches broek
D
dame moederhond
dark brown donkerbruin
darm forenose donkere neusspiegel
date of birth geboorte datum
deepset diepliggend
dentition/teeth gebit
depth of brisket/ribcase borstdiepte
dipping back doorgezakte rug
disease/distemper ziekte
desinfect ontsmetten/desinfecteren
dew claw hubertus/wolfsklauw
dewlap/throaty keelhuid
diarrhoea/scour diarree
dip doorgezakte rug
dish faced iets holle neus
dispostion/character karakter
distemper hondenziekte
docking couperen van de staart
dog hond
dogshow hondententoonstelling
domed skull bolle schedel
double(at the double) looppas(in looppas)
down/weak in pasterns zwake pols
down faced weinig stop
drench drankje/geen borreltje)
drive/action stuwing
dudley nose vleeskleurige neus
E
ears oren
ears open open oor
ears well set goed aangezet oor
elbows close to the chest ellebogen aansluitend
entolment fee inschrijfgeld
erratic movement onregelmatig gangwerk
ewe neck zwanenhals
excellent uitmuntend
excellent angulation uitstekende hoeking
exhibition tentoonstelling
exhibitor/handler exposant
expression/definition uitdrukking
eyebrow wenkbrauw
eye form oogvorm
eyelids not well closed open ogen
eyes ogen
eye split oogspleet
F
fair movement behoorlijk gangwerk
fairly large/quite large tamelijk groot
fallen arches doorgezakte voeten
fangs/canines hoektanden
fast snel
fast gaits snelle gangen
feathering, fringes bevedering
feet east and west staat frans
femenine vrouwelijk
femur/thigh dijbeen
fever koorts
fibula/calf kuitbeen
fiddle front staat nauw, frans
finely made, finely built fijngebouwd iel
flank flank
flaps/ears oren
flat pelvis vlak bekken
flat skull vlakke schedel
flat sided platte ribben
flea vlo
flews/lips lippen
flowing movement vloeiend gangwerk
forechest/brisket voorborst
foreface/muzzle voorsnuit
forehand voorhand
forehead voorhoofd
forenose neusspiegel
free striding grijpt goed uit
french front/feet east and west staat frans
friendly vriendelijk
fringed/feathered bevederd
frown/wrinkle kopplooi/frons
fur is lank vlakliggende vacht
fur is slightly curled vacht is iets gegolfd
G
gait gangwerk
gallop/canter galop
gay tail vrolijke staart
gazing hounds windhonden
gender type geslachtstype
general impression totaalbeeld
geneticts erfelijkheidsleer
globular domed bolling van het oog
go around rondgaan
good goed
good in front mooi front
good quarters goede voor-en achterhand
good shoulderheight goede schofthoogte
goose rump sterk hellend bekken
grandame grootmoeder
grandsire grootvader
groin kruis
gundogs lopende honden
H
handler degene die de hond voorbrengt
harefeet hazevoet/lange voorvoet
haw open onderste ooglid
head kop
heat/season loopsheid
heel hielgewricht aan voet
herringbgutted/tuckled up opgetrokken lendenen
hind feet achter voeten
hindquarters achterhand
hip joint heupgewricht
hocks sprongen
hocks too less angled sprongen te weinig gehoekt
hoaked tail/kink tail haakstaart
hound standing toontredig
hucklebones bovenkant heupbeenderen
I
in season/in heat loops
in the grand manner/showy met veel allure
inbreeding inteelt
incisors snijtanden
incisors a bit irregular wat onregelmatige snijtanden
inflammation ontsteking
inocculation inenting
inshouldered steile schouder
interbreeding variëteitenkruising
intoeing draait voorvoeten naar binnen
is missing ontbreekt

 

J
jaw kaak
joint gewricht
judge keurmeester
judging keuring
judging report keurverslag
junior class jeugdklas

 

K
keen fel
kennel kennel
kindly expression vriendelijke uitdrukking
kinky tail haakstaart
knee/stifle knie

 

L
lack of angulation in the knee weinig kniehoeking
lack of substance massa ontbreekt
lacking in bone te weinig bone
layback hoeking
lameness kreupelheid
leash lijn
leather huid van het oor
leggy/racy hoogbenig
level back/level topline rechte rug
level bite/pincer bite tanggebit
level headed evenwichtig
level mover gelijkmatig gangwerk
level topline horizontale rugbelijning
light weighted lichtgebouwd
line breeding lijnteelt
lippy open mondhoeken
lips/flews lippen
litter nest
little mask weinig masker
loaded shoulders beladen schouders
locks krulvacht
loins lendenen
long in back lange rug
loss of pigmentation pigmentverlies
lot of bone veel bone
lower jaw onderkaak
lumbering onbehouwen gangwerk
M
male reu
mandible onderkaakbeen
mane/ruff kraag
mantle mantel
masculin/doggy mannelijk, reuig
mask masker
mastifflike dogs dogachtigen
maxilla bovenkaakbeen
medicin medicijn
middle brown middelbruin
missing, is ontbreekt
mite mijt
moderate matig
modest forehead matige stop
molars kiezen
monorchid monorchide,één teelbal ontbreekt
moulting in de rui
mountain dogs berghonden
movement gangwerk
moving close gaat nauw
muscularly type stevig bespierd type
musculature bespiering
muzzle voorsnuit
N
nails nagels
narrow heels staat achter nauw
neck nek
neck line halslijn
need behoefte
needs filling moet uitzwaren
needs further development nog niet lichamelijk ontwikkeld
needs to tighten up moet nog steviger worden
nervous zenuwachtig
nice bent of stifle goede kniehoeking
nice set stern mooi aangezette staart
nose neus
nosebridge neusrug
nostril neusgat
nutrition voeding
O
obedience course gehoorzaamheidstraining
obliquely-set eyes schuingeplaatste ogen
occiput, peak jachtknobbel
ointment zalf
open class open klas
open corner of mouth, lippy open mondhoeken
out of elbows draait ellebogen uit
outcrossing fok met niet- verwante honden
outflow uitvloeiing
outline, underline onderbelijning
overbuilt overbouwd
overcome by the heat bevangen door warmte
overschot, pig jaw bovenvoorbijter
owner eigenaar
P
pace telgang
pads(of the feet) voetzolen
pastern voormiddenvoet, pols
peak, crown occiput, jachtknobbel
pedigree stamboom
pelvis, hip-bone heupbeen
pig jaw, overschot bovenvoorbijter
pigeon breast afgezet borstbeen
pile dichte ondervacht
pin-toeing draait voorvoeten naar binnen
placing, award plaatsing
planted backwards naar achteren aangezet
planted low laag aangezet
playful speels
plume, broom, flag bezem(staart)
pointers staande honden
poison vergif
polar dogs poolhonden en keesachtigen
poor front weinig voorborst
poor movement matig gangwerk
poor proportioned head matige verhoudingen in hoofd
premolars premolaren
profuse coat overvloedige vacht
proper correct
prosternum boeggewricht
proteins eiwitten
proud of his tail vrolijk gedragen staart
puppy puppy, jonge hond
puppy class puppyklas
Q
qualification kwalificatie
quarters -voor- en achterhand
R
racy, leggy hoogbenig
rams nose ramsneus
reach of neck halslengte
red-brown roodbruin
retrieve-bell apporteerhalter
right from me recht van mij af
right-through over het geheel genomen
right towards me recht op mij toe
ring ring
ring secretary ringcommissaris
ring steward ringmeester
roach back opgetrokken rug
robust flink
rudder, tail, stern staart
ruff, mane, apron kraag, manen
S
saddle zadel
sales-contract koopovereenkomst
sand-coloured zandkleurig
scissor bite schaargebit
scour diarree
senior class veteranenklas
service, mating dekking
set on of tail staartaanzet
shade, shy teruggetrokken
sheen, bloom coat glanzende vacht
sheepdogs herdershonden
shelly iel
short-coupled, close- coupled korte rug, korte lendenen
shoulder schouder
shoulderheight schofthoogte
shoulder joint schoudergewricht
shoulders bit loose schouders wat los
show the dog’s teeth, to gebit tonen
showy met uitstraling
sick ziek
sickle hocked sikkelhakkig
sire dekreu
skeleton skelet
skull schedel
slack elbows los in de ellebogen
slack in shoulder los in schouder
slope, too much te sterk gehoekt
sloping shoulder te sterk gehoekte schouder
slow(ly) langzaam
snappy bijterig
snipey te spits in voorsnuit
sound, balanced goed in verhoudingen
sound mover goed gangwerk
spay, to steriliseren
speak to blaffen
splay feet spreidtenen
spring of ribs ribwelving
stallion dekreu
standing hound, intoeing, pintoeing draait voorvoeten naar binnen, staat hound
stand-off coat open vacht
star on the chest borstvlek
steep, straight steil
step forward stapje vooruit
stern,tail staart
stife back krachtige rug
stifle knie
stop stop
stop, too much te diepe stop
straddle heels staat achter breed
straight, steep steil
straight hocks steile sprongen
strain bloedlijn
strong pasterns krachtige middenvoet
stud-book stamboek
stud-fee dekgeld
substance massa
suppository zetpil
swayback, dip doorgezakte rug
swelling, tumor gezwel

 

T
tail, rudder, stern staart
tail carriage staartdracht
tailset staartaanzet
tends to go close gaat nauw
tends to go straddle gaat wijd
tends to roach neiging tot opgetrokken rug
testicle testikel
thigh dij
throaty met veel keelhuid
tibia scheenbeen
tick teek
tied in action, a bit wat gebonden gangwerk
tight feet gesloten voeten
timber, bone botwerk
tinned food, canned food blikvoer
topline bovenbelijning, ruglijn
topline arched, roach back karperrug
top lip bovenlip
toy group gezelschapshondenklasse
track, to speuren
train sickness wagenziekte
trot, in the in draf
trousers broek
tuckled under ondergeschoven
tuckled up opgetrokken buiklijn
tuckling under while moving schuift onder bij het gaan
turn of stifle kniehoeking
turned out elbows, out of elbows ellebogen draaien uit
turned-up nose wipneus
U
under eyelid has turned in onderste ooglid naar binnen gedraaid
undercoat ondervacht
undershot ondervoorbijter
upper arm, humerus opperarmbeen
uterus-inflammation baarmoederontsteking

 

V
very good zeer goed
very well standing upright stand correct
veterinarian dierenarts
vomit, to braken

 

W
waggling tail kwispelstaart
wavy golvend
weak pasterns slappe polsen
weaving weeft
weedy, poor bone weinig bone
well balanced goed in verhouding
well laidback, well-bent goed gehoekt
well set on the stern staat achter goed
well standing upright staat goed
well-bent stifles goed gehoekte achterhand
well-built goed gebouwd
well-chested goede borst
whelping werpen
whelping box werpkist
while walking in stap
with loose leash met losse lijn
withers schoft
wound, injury wond
wrinkle, frown kopplooi, frons
wrist pols
Y
yellowy gold goudgeel
youngster’s class jongehondenklasse